Om det finns någon plats i ditt liv där det är viktigt att du känner dig trygg är det såklart ditt hem. Du kan skapa trygghet i hemmet genom att genomföra några enkla åtgärder. Det bästa av allt är att det inte behöver kosta särskilt mycket.

Känner du dig trygg i ditt hem? Om inte bör du definitivt ställa dig själv frågan varför. Att känna sig trygg i hemmet innefattar ett flertal olika säkerhetsåtgärder. Från sådana som skyddar hemmet från yttre hot i form av inbrott, till anordningar som brandlarm som skyddar från bränder. Om du har småbarn är det också viktigt att du barnsäkrar hemmet. Första steget mot ett hem du upplever som säkert bör dock vara att du skaffar en ordentlig dörr. Hos https://dorrakuten.se/ kan du läsa mer om säkerhetsdörrar och hur de kan avvärja inbrott i ditt hem. I den här texten kan du läsa vidare om andra metoder för att få ditt hem att kännas säkert.

Barnsäkra hemmet

När det gäller att barnsäkra hemmet är det framför allt några platser du särskilt ska titta på: eluttagen, spisen, bokhyllor och andra höga möbler samt städskåpet. Eluttagen kan du säkra genom att köpa skydd. Spisen bör du utrusta med vredskydd och en särskild spärr till ugnsluckan. När det gäller höga möbler som bokhyllor bör du fästa dem med skruvar i väggarna så att de inte kan välta. I städskåpet finns ofta kemikalier som barn inte ska dricka, de ska förvaras högt upp i skåpet som gärna dessutom kan utrustas med ett lås.

Brandsäkerhet och skydd mot inbrott

När det gäller brandsäkerhet bör du i första hand införskaffa en brandvarnare, det är obligatoriskt. För att höja brandsäkerheten ytterligare är det en bra idé om du kompletterar med en brandsläckare. De är faktiskt inte särskilt dyra. Ett gediget skydd mot inbrott består framför allt av tre komponenter: säkerhetsdörr, larm och, om du vill, så kallat ”märk-DNA”. Det sistnämnda är ett ämne som du penslar på dina värdefulla ägodelar. Polisen kan då om de hittar dina saker identifiera att det är du som är ägaren till dem.