En ekonomisk plan måste upprättas för att en bostadsrättsförening ska få bygga nya lägenheter. I planen ska föreningens ekonomi vara beskriven och det är viktig information för köparen. En köpare av en nyproducerad lägenhet behöver få ta del av ekonomin.

En ekonomisk plan för en bostadsrättfsörening, brf är ett slags budget för första verksamhetsåret men även en beskrivning av verksamheten där till exempel årsavgifter, kostnader för drift och underhåll och lån finns beskrivna. När en brf ska bildas måste en ekonomisk plan för brf upprättas. Den ska även registreras hos Boverket samt godkännas av två godkända intygsgivare hos Boverket. Det kan vara aktuellt för en gammal förening att uppdatera sin ekonomiska plan då det uppkommit stora viktiga skillnader som bör finnas med.

Ekonomisk plan viktigt för boenden

planAtt köpa en nyproducerad bostadsrätt skiljer sig en del från att köpa en begagnad lägenhet. Det finns många fördelar med att köpa en nyproducerad lägenhet men det finns också saker som du som köpare måste ha koll på för att göra en bra affär. Du som köpare ska kolla på den ekonomiska planen innan du köper för att få en överblick av föreningens ekonomi som till exempel kostnader för drift och underhåll men också för att ta reda på om det finns några lån. Du kan exempelvis se efter om det finns beskrivet vad som händer om räntorna skulle stiga. Det kan vara bra att veta hur en bostadsrättförening fungerar för att kunna dra några slutsatser av den ekonomiska planen. Det är viktigt men också en säkerhet för både köparen och boenden att det finns en ekonomisk plan eftersom boenden blir direkt drabbad om det krävs exempelvis avgiftshöjningar.

Ta hjälp med den ekonomiska planen

Det är bra att en förening tar professionell hjälp när den ekonomiska planen ska upprättas för att säkerställa att allt som behöver finnas med verkligen finns där och att den både är hållbar och långsiktig. Det kan också vara mer tidseffektivt med hjälp redan från början.