Mitt hem är min borg, heter det ibland. En borg var en byggnad där man eftersträvade högsta möjliga säkerhet. Gör du detsamma därhemma?

En gång i tiden bodde de som hade råd i borgar. En borg var förstärkt och inrättad för att skydda de boende, samt deras tjänstefolk och gäster, från angrepp utifrån. Borgen var omgärdad av murar, och ibland också av en vallgrav som skulle hindra obehöriga från att ta sig in. Dessutom fanns det vakter, och hundar eller andra djur som skulle upptäcka och hindra inkräktare. Eftersom en eldsvåda kunde vara förödande var det också viktigt att upptäcka bränder medan de ännu gick att släcka. Annars kunde det hända att hela borgen brann ned.Securitas-skylt på fasad

Även idag kan man råka ut för inkräktare i sitt hem. Att få besök av inbrottstjuvar är en mycket obehaglig upplevelse. Det finns mycket man kan göra för att minska sannolikheten för att detta ska hända. Dels kan man vidta åtgärder som att komma överens med grannarna om att bevaka varandras bostad när man är bortrest, och hålla utkik efter skumma bilar eller annat som verkar misstänkt. Men det finns också många fysiska åtgärder som man kan ta till. Man skulle kunna likna det vid att göra hemmet till en borg.

En borg skyddades ofta av en vallgrav, men fanns det inte en sådan var porten ofta befäst på olika sätt. Den befästa porten kombinerades inte sällan med fällgaller, som kunde användas för att skära av inkräktarnas passage. I våra dagar finns det inget större behov av fällgaller, men en förstärkt säkerhetsdörr är alltid en bra investering. Den står inte bara emot försök att bryta upp den, den står även emot en fullt utvecklad brand i 30 minuter, och är tillräckligt tät för att hålla brandgaserna ute. Som en extra bonus är den också ljudisolerande. Även den som bor i bostadsrätt kan få en säkerhetsdörr, kontakta hyresvärden.

De flesta andra säkerhetsåtgärder kräver däremot att man äger sin bostad. Det är då man kan installera ett larm, kameraövervaka trädgården och vidta liknande åtgärder.

Glöm inte brandskyddet

Den röde hanen var fruktad i borgarna, och också i senare tiders städer, som ofta var byggda i trä. Det finns nästan inte en stad i Sverige som inte ödelagts helt eller delvis av en kraftig brand vid något tillfälle i historien. Även om man idag bygger på ett betydligt mer brandsäkert sätt så kan en eldsvåda fortfarande vara förödande. Därför är det viktigt att vidta åtgärder. Alla bör ha en brandsläckare och en brandfilt i sina hem. Man bör också ha en brandvarnare, som man testar regelbundet för att kontrollera att batteriet inte har laddat ur.

Det är också viktigt att inte utsätta sig för brandrisker i onödan, som att röka i sängen eller tillaga mat med varm olja utan att ha ett lock i närheten för att kväva elden. Även levande ljus kan vara en riskfaktor. Har man lätt att somna ifrån dem bör man välja elektriska ljus istället.