Att arbeta med el i hemmet utan att vara behörig elektriker är ingen bra idé. Anlita istället en elektriker för att undvika olyckor och personskador, samt för att dina försäkringar ska gälla. Läs mer om det nedan!

Ibland är det aktuellt med diverse elinstallationer i villan eller lägenheten. Det kan gälla allt från byte av komplett elsystem till installation av en viss apparat. Som obehörig elektriker ska du vara mycket försiktig med att själv ge dig på elarbeten, eftersom det är en stor risk att det går snett om du inte vet exakt vad du gör. Som lekman är det säkrast att begränsa sig till att dra ur och sätta i stickkontakter till diverse tekniska prylar, lampor och liknande. Behövs det göras något som har med kontakter att göra, exempelvis byte av kontakt i väggen, ska du låta en auktoriserad elektriker utföra detta arbete.

Ta inte risken

Att exempelvis dra el på egen hand är ett stort risktagande som kan sluta riktigt illa på flera sätt. Ett riktigt skräckscenario är att ditt hus brinner ned som en följd av ett felaktigt utfört arbete, men det kan också gå så illa som att du eller någon annan i hushållet blir svårt skadad eller avlider. Anlita därför alltid en elektriker när du ska utföra någon form av elinstallation. Det här är särskilt viktigt när du ska lägga en jordkabel.

En annan obehaglig följd av ett felaktigt utfört elarbete är att din försäkring inte gäller om det skulle bli en skada som du vållat. Med andra ord kan det här bli ett riktigt dyrköpt misstag som måste undvikas till varje pris. En elektriker är alltid försäkrad, så skulle det mot förmodan hända något galet i samband med arbetet så bär du inte ansvaret.

Därför ska du anlita en elektriker; en sammanfattning:

  • Egenhändigt utföra elinstallationer kan leda till allvarliga olyckor och personskador.
  • Din försäkring gäller inte om något skulle hända till följd av en elinstallation du utfört på egen hand.
  • En auktoriserad elektriker är alltid försäkrad, vilket innebär en stor trygghet om något skulle gå snett.